SPORTSHOWROOM

  筛选条件

  • 排序

  • 性别

  • 品牌 (Nike)

  • 产品系列 (Air Force 1)

  • 款式 (Shadow)

  • 技术

  • Edition

  • 运动

  • 尺码

  • 颜色

  • 价格

  Nike Air Force 1 Shadow DZ4705-200
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DZ4705-200
  • ¥838,45
  Nike Air Force 1 Shadow DV1364-111
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DV1364-111
  • ¥934,66
  Nike Air Force 1 Shadow DR7883-102
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DR7883-102
  • ¥962,15
  Nike Air Force 1 Shadow DR7883-101
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DR7883-101
  • ¥749,10
  Nike Air Force 1 Shadow DR7883-100
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DR7883-100
  • ¥927,79
  Nike Air Force 1 Shadow DR7856-100
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DR7856-100
  • ¥969,02
  Nike Air Force 1 Shadow DQ8586-800
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DQ8586-800
  • ¥501,69
  Nike Air Force 1 Shadow DQ5075-411
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DQ5075-411
  • ¥659,76
  Nike Air Force 1 Shadow DQ5075-187
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DQ5075-187
  • ¥666,63
  Nike Air Force 1 Shadow DQ0837-100
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DQ0837-100
  • ¥852,19
  Nike Air Force 1 Shadow DO7449-111
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DO7449-111
  • ¥1.127,09
  Nike Air Force 1 Shadow DO6114-700
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DO6114-700
  • ¥584,16
  Nike Air Force 1 Shadow DO5872-100
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DO5872-100
  • ¥852,19
  Nike Air Force 1 Shadow DN5055-600
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DN5055-600
  • ¥1.051,49
  Nike Air Force 1 Shadow DM8157-700
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DM8157-700
  • ¥755,98
  Nike Air Force 1 Shadow DM8076-100
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DM8076-100
  • ¥549,80
  Nike Air Force 1 Shadow DM3064-100
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DM3064-100
  • ¥817,83
  Nike Air Force 1 Shadow DM3034-100
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DM3034-100
  • ¥962,15
  Nike Air Force 1 Shadow DJ5998-001
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DJ5998-001
  • ¥893,43
  Nike Air Force 1 Shadow SE DJ5197-100
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow SE
  • DJ5197-100
  • ¥1.133,96
  Nike Air Force 1 Shadow DJ4635-100
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DJ4635-100
  • ¥1.085,86
  Nike Air Force 1 Shadow DH3896-100
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DH3896-100
  • ¥735,36
  Nike Air Force 1 Shadow DH1965-100
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DH1965-100
  • ¥659,76
  Nike Air Force 1 Shadow DD9794-001
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DD9794-001
  • ¥989,64
  Nike Air Force 1 Shadow DD9684-100
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DD9684-100
  • ¥749,10
  Nike Air Force 1 Shadow DC5270-016
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DC5270-016
  • ¥1.374,50
  Nike Air Force 1 Shadow DC4462-100
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DC4462-100
  • ¥694,12
  Nike Air Force 1 Shadow DC2542-001
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DC2542-001
  • ¥2.199,20
  Nike Air Force 1 Shadow DC2199-100
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DC2199-100
  • ¥831,57
  Nike Air Force 1 Shadow DC1876-300
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DC1876-300
  • ¥962,15
  Nike Air Force 1 Shadow DB3902-100
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DB3902-100
  • ¥707,87
  Nike Air Force 1 Shadow DA4291-100
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DA4291-100
  • ¥900,30
  Nike Air Force 1 Shadow DA4286-100
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • DA4286-100
  • ¥975,90
  Nike Air Force 1 Shadow CZ8107-100
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • CZ8107-100
  • ¥893,43
  Nike Air Force 1 Shadow CZ7929-100
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • CZ7929-100
  • ¥1.889,94
  Nike Air Force 1 Shadow CZ0375-100
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • CZ0375-100
  • ¥975,90
  Nike Air Force 1 Shadow CZ0370-100
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • CZ0370-100
  • ¥1.903,68
  Nike Air Force 1 Shadow CZ0365-100
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • CZ0365-100
  • ¥865,94
  Nike Air Force 1 Shadow CW6030-001
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • CW6030-001
  • ¥701
  Nike Air Force 1 Shadow CW2655-001
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • CW2655-001
  • ¥934,66
  Nike Air Force 1 Shadow CW2630-141
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • CW2630-141
  • ¥989,64
  Nike Air Force 1 Shadow SE CV8480-300
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow SE
  • CV8480-300
  • ¥646,02
  Nike Air Force 1 Shadow SE CV8480-001
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow SE
  • CV8480-001
  • ¥508,57
  Nike Air Force 1 Shadow CV3027-001
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • CV3027-001
  • ¥1.216,43
  Nike Air Force 1 Shadow CV3020-600
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • CV3020-600
  • ¥714,74
  Nike Air Force 1 Shadow CV3020-400
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • CV3020-400
  • ¥2.006,77
  Nike Air Force 1 Shadow CU8591-601
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • CU8591-601
  • ¥831,57
  Nike Air Force 1 Shadow CU8591-600
  • Nike
  • Air Force 1 Shadow
  • CU8591-600
  • ¥604,78

  Air Force 1 Shadow

  耐克空军1号阴影被分层效果所覆盖,给整个设计带来阴影的外观,因为几乎所有能被加倍的东西都是如此。首先,一个额外的Swoosh以一个略微奇怪的角度坐落在外侧中足上的一个Swoosh上,然后通过一个盒子状的缝合线连接到后跟贴片的顶部。这条缝线只在其前部边缘缝制,如果在后部继续缝制的话,一条模糊的缝线表示下面的缝线的位置。内侧的Swoosh更加传统,有一条线围绕其整个周边延伸,其尾端进入后跟贴片下方--这个元素也有两层。通常的后跟板可以在这下面看到,松散的缝线将其与衣领相连,衣领在四分之一的覆盖层后面。

  双层眼罩创造了进一步的分层,但只有上层有缝线,而下层则从外侧略微突出,然后进入内侧的顶层之下。这些都位于脚趾盒上方,脚趾盒上有一系列小孔,呈盒状排列,左脚映衬右脚,反之亦然。围绕着它的是一对覆盖层。下层的环绕着脚趾框,并在两端与眼罩相接,而上层的则从侧面的眼罩出现,然后向内侧的中底落去。

  在Air Force 1 Shadow的背面,一个额外的挡泥板包裹着脚跟的外侧,连接着中底和鞋面。品牌也被复制了,额外的鞋舌标签、Air字样和鞋垫上的镜面Nike Air文字使运动鞋真正脱颖而出。

  AF1 Shadow的另一个值得注意的部分是后部的覆盖层,它在脚中侧的眼罩上方。这与内侧形成了鲜明的对比,内侧的面板继续在眼罩下面。它的顶部有两个未使用的小孔,后面的低胸衣领已被填充,使脚被包裹在一个柔软的怀抱中。中底已被抬高,给鞋子一个更大胆、更厚实的感觉,并填充了泡沫以保持其轻盈。

  AF1的篮球传统通过大底独特的同心圆花纹得以保留。抓地图案从中心的沟槽中移出,从宽和深到窄和浅交替出现,产生了一连串被加倍的圆圈。所有这些部件组合在一起,完成了Air Force 1 Shadow - 一个模型,它采用了AF1设计的经典方面,并夸大了它们,创造了一个古怪的运动鞋。

  评价 Nike Air Force 1 Shadow
  (0)

  SPORTSHOWROOM 使用 cookies。关于我们的 cookie 政策

  继续

  选择你的国家

  欧洲

  美洲

  亚太地区

  非洲

  中东